Korte speelse werkvormen

op zoek naar inzichten en handelingsmogelijkheden

N

Doelgroep: professionals

Deze cursus is gericht op professionals in de zorg, in het onderwijs, in kerk en in levensbeschouwelijke of maatschappelijke organisaties die in de dagelijkse praktijk aanlopen tegen vragen en dilemma’s waar geen kant en klaar antwoord voor gereed ligt. Dan is het van belang om samen met collega’s op verkenning te gaan en te zoeken naar nieuwe en onverwachtse invalshoeken en welke onderliggende waarden en verwachtingen ieder met zich mee draagt. Die je kun je dan spelenderwijs onderzoeken en dat leidt wellicht tot nieuw inzicht. Deelnemers hebben ervaring in het leiding geven aan en het begeleiden van groepen.
N

Start: 10 februari 2020

overige data: 9 maart, 6 april en 11 mei
N

Tijd: 14.00-17.00 uur

N

Plaats: NGK, Culemborg

N

Kosten: € 275,-

N

Opgave: vóór 6 januari 2020

Korte speelse vormen

Speelse werkvormen zijn korte spelvormen, die de persoonlijke betrokkenheid van deelnemers oproepen én de onderlinge communicatie helder maken. Ze geven energie en doen een appel op onverwachte creativiteit. De meeste zijn zowel in kleine als in hele grote groepen te gebruiken. Bijvoorbeeld om:

  • Snel en creatief een thema te introduceren en verkennen
  • Een persoonlijke verbinding met een verhaal of thematiek op te sporen
  • Op energieke wijze een groepsbijeenkomst te starten en aan de gang houden
  • Een frisse draai te geven aan een stagnerend overleg
  • Een evaluatie in beeld te brengen en feed back geven

Werkwijze

De ingebrachte vragen en dilemma’s uit de werkpraktijk worden door middel van een of meerdere speelse werkvormen onderzocht, op zoek naar meer inzicht en nieuwe handelingsmogelijkheden. Een variëteit aan werkvormen wordt geoefend en eigen gemaakt door de deelnemers. Speelse werkvormen kunnen een ander perspectief openen dan een gesprek of een discussie. Bij spelvormen spelen je lijf en je zintuigen een belangrijke rol, evenals je verbeeldingskracht en je plezier in spel.

De cursus wordt begeleid door Cocky Fortuin van der Spek.

Zij is docent bibliodrama en werken met verhalen bij Stichting de 7evende Hemel en het Centrum voor Bibliodrama.

Daarnaast is zij adviseur en trainer van Spirit in School.