op maatJe wilt een docent van de 7evende Hemel uitnodigen. Wat is er dan allemaal mogelijk? Hieronder vind je voorbeelden.

 

 

Bibliodrama: een spannende en speelse manier om religieuze verhalen te onderzoeken en nieuwe betekenissen te ontdekkenin een rol die je op je neemt. In het samenspel wordt plotseling een nieuw spoor zichtbaar, je komt op adem. Laat je meenemen in de zoektocht naar zin, een tocht die je samen onderneemt.

 

Bibliodans: in beweging komen, warm worden, je adem voelen, je lichaam op een beweeglijke manier ontvankelijk maken voor een verhaal of thema en dan in dans uitdrukken wat het in je oproept. Bibliodans is een manier van je bezinnen, vieren en heel worden waarin lichaam, gevoel en intuïtief denken samen komen. 

 

Verhalen en verbeelden: Heb je jezelf wel eens horen vertellen? Je eigen stem een verhaal zien schilderen, zodat mensen geboeid raken en mee gaan in het verhaal?  Ontdek de de eigenzinnige kracht van verhalen en verbeelden. Zo kom je op verhaal.

 

In gemeente of parochie

 

Kerkdiensten voorbereiden en houden
Samen met een voorbereidingsgroep uit de gemeente bereid je een bijbeltekst voor met behulp van bibliodrame of -dans. De uitkomsten gebruik je om de dienst op een speelse, beweeglijke manier in te vullen. Geschikt voor enthousiaste gemeenteleden en voorbereidingsgroepen eredienst.

 

Voorbeelden:
- Een viering met dans rond het thema: Een ander zien! in een kerk-en-buurtviering in Amsterdam, voorbereid door kerk- en buurtmensen
- Een vesper met dans in Naaldwijk rond het beeld van de boom. Zeven vrouwen dansen naar psalm 1. De hele gemeente loopt door de kerk en wordt toegezongen: ‘Ik zie de mensen, als bomen zie ik ze gaan.’ 
- Een danspresentatie rond teksten uit Hooglied bij het veertig-jarig jubileum van een oecumenische gemeente in Leiden

Reacties van deelnemers
- Het was wel even wennen om zo met elkaar te bewegen in de kerkdienst. Maar ik had het gevoel dat we meer ‘samen waren’. Misschien juist wel omdat we het allemaal een beetje vreemd vonden
- Doordat de groep liet zien waar we voorbede voor gingen doen, was mijn meebidden bij het Ontferm U intenser dan anders

 

Kerkenradendagen/toerustingsdagen
Een avond of dag aan de slag rondom een thema. Met behulp van creatieve werkvormen verken je een onderwerp of duik je dieper in een bepaalde thematiek. Geschikt voor leiding kindernevendienst, jeugdwerk, pastorale of diakonale kringen. Goed voor groepsbinding, geloofsverdieping, motivatie-opbouw.

 

Voorbeelden:
- Een workshop met dans rond een gedicht van Willem-Jan Otten op een bezinningsweekend van de kerkenraad van een gemeente in Baarn
- Een dansmoment op een interculturele ontmoetingsavond in Den Haag om drempels te slechten en elkaar al dansend te ontmoeten.  

Reacties van deelnemers:
- Het verhaal is door het dansspel meer tot leven gekomen voor mij
- Dit bibliodrama zal me altijd met een warm gevoel naar dit verhaal doen kijken – het werd míjn verhaal

 

Vorming- en Toerustingsavonden/ gemeentedagen/startzondagen
Samen aan de slag met een Bijbelverhaal met behulp van bibliodrama. Geschikt voor iedereen die open staat voor Bijbelverhalen. Goed voor je eigen spiritualiteit, gemeente-opbouw, Bijbelkennis.

 

Voorbeelden:
- Een dansworkshop rond het thema ‘bidden’ in een serie open activiteiten voor de buurt in een gemeente in Amsterdam
- Een dansworkshop over psalm 84 ‘Zelf de mus vindt een huis…’  op een startzondag in Rijswijk

 

Teams van predikanten, kerkelijk of pastoraal werkers
Bibliodrama, dans of het vertellen van verhalen is een intensieve en verrassende manier om je met elkaar op een thema te bezinnen, om de competentie in het voorgaan te vergroten of de teamgeest te versterken.

 

Voorbeelden:
- een workshop bibliodrama als preekvoorbereiding met theorie over drama als hermeneutische sleutel
- een workshop over lichaamstaal en verbeelding bij preken, voorgaan in gebed of de schriftlezing
- een workshop over samenwerken n.a.v. Paulus woorden over het lichaam van Christus

Reacties van deelnemers:
- Een gemeentelid zei tegen me: uw preken zijn tegenwoordig veel levendiger…
- Ik was blij met het stukje theorievorming; het maakt duidelijk dat het niet een vage manier van werken is, maar een theoretisch gefundeerde methode

 

 

Instellingen in zorg of onderwijs


Theatervormen als drama, dans en het vertellen van verhalen kunnen de spirituele of levensbeschouwelijke dimensie van thema’s doen oplichten, omdat ze niet alleen een beroep doen op het hoofd, maar ook op het hart en plezier van de deelnemers. Het zijn vormen die individuen tot een tijdelijke gemeenschap maken.

 

Voorbeelden:
- Een interactieve start van een symposium over ‘de kracht van samen’ georganiseerd door het team van de geestelijke verzorging in ziekenhuis Bronovo in den Haag
- Een dansworkshop naar aanleiding van het thema ‘Zuinig met zorg’ georganiseerd door Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders in Utrecht
- Inleidende en afrondende theatrale presentatie van het thema van een studiedag voor basisschoolleerkrachten  bij Quercus in Hoofddorp
- een driedaagse workshop over het voorbereiden van beweeglijke vieringen met kinderen voor PABO-studenten (Katholieke PABO in Zwolle)

Reacties van deelnemers:
- De presentatie aan het begin van het symposium zette de toon voor de dag. We hadden gelijk veel plezier met elkaar
- Ik ben me veel meer bewust geworden wat je beleeft als iemand voor je zorgt. Dat maakt dat ik nu meer let op wat prettig is voor de mensen voor wie ik zorg